Parlak PVC Kenarbantları
   
Ürün gamımızda bulunan parlak kenar bantları PVC hammaddesinden 
yapılmaktadır. Yalnızca bantın yüzeyine vurulan lak ta farklılık vardır ve 
bu lak kenar bantını parlaklaştırır. Normal PVC de olduğu gibi standart 
kalınlıklarımız 0,40mm , 0,80mm ve 2 mm dir.